szombat január 19 , 2019
Text Size
   
Jegyzetek : 740 Összes letöltés : 94129

A cégek a Corvinusra esküsznek

Hírek - Szemezgetés

HVG "Diploma 2008" címû különszáma részben alátámasztja az MKIK-ban végzett kutatás eredményeit. A szerzõk elkészítették a felsõfokú oktatási intézmények - összesített és szakok alapján válogatott - rangsorait, amelyek fõ szempontja a hallgatók és az oktatók kiválósága volt.

Az összesítésben - ennek alapján - az elsõ öt helyezett között csak bölcsészettudományi és általános orvostudományi kar található. A vállalkozások által is keresett végzettségek közül a legértékesebbnek a Budapesti Corvinus Közgazdaság-tudományi Egyetem közgazdaság-tudományi karán szerzett képesítés tûnik. A gazdasági és mûszaki diplomát adó intézmények közül ugyanis - tizenötödik helyezettként - ez a kar kapta az összesített listán a legjobb minõsítést.

Ha csak azokat a karokat vizsgáljuk, amelyek végzõseit a vállalkozások vezetõi különösen keresettnek mondják, meglepõ eredményekre juthatunk. A hallgatók és az oktatók színvonala - legalábbis úgy tûnik - kevéssé van összhangban az egyes karokon. A mûszaki felsõoktatási intézmények között a legjobb helyezést az oktatók kiválóságában a Szent István Egyetem mezõgazdasági és környezetvédelmi kara érte el, míg a hallgatók kiválósága - a 35 felsorolt intézmény között - a 18. helyre volt elegendõ. Éppen fordított a helyzet a Budapesti Mûszaki Egyetem építészmérnöki karán, amelyre a legkiválóbb hallgatók járnak, az oktatói kar azonban a középmezõny vége felé helyezkedik el, a 21. hellyel. A cégek által jól hasznosíthatónak mondott fõiskolai diplomák közül a legmagasabbra értékelt kar - a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát gépészmérnöki szaka - is csak a 23. helyre került az összesítésben, az utolsó elõtti helyen pedig a BMF Kandó Kálmán villamosmérnöki kara áll. A diákok kiválósága alapján készült rangsorban azonban ezek a fõiskolák jóval elõkelõbb helyre kerültek.

Hasonló a helyzet a gazdasági karok elismertségét vizsgálva. Igaz, a rangsor élén még meglehetõsen szoros az összhang a tanárok és a hallgatók "minõsége" között, lejjebb haladva azonban a gazdaságtudományi képzésben is szétesik a mezõny. A Pécsi Tudományegyetem közgazdasági kara hallgatóinak kiválóságát a harmadik legjobbnak értékelték a kiadvány készítõi, miközben az oktatók kiválósága alapján az intézmény az elsõ helyre került.

A leginkább felkészült diákok a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságtudományi karára jelentkeznek, az oktatók felkészültsége azonban csak a nyolcadik helyre volt elegendõ.

A várható elhelyezkedési esélyekkel, a diplomák munkaerõ-piaci értékével a diákok is tisztában vannak. Mi másnak lenne betudható, hogy a tanárok kiválóságát tekintve meglehetõsen hátul kullogó intézményekbe mégis a legjobbak jelentkeznek. Ilyen a Budapesti Gazdasági Fõiskola külkereskedelmi kara, amely ezüstérmes a hallgatók kiválósága alapján, az oktatók rangsorában viszont - a negyvenbõl - a 30. helyen van. Hasonló a helyzet a BGF kereskedelmi és vendéglátó-ipari karán, amelyet a diákok színvonala az ötödik helyre kvalifikál, oktatói gárdája viszont a 38. helyre sorolja. Az eltérések az oktatói karok színvonala és a diplomák keresettsége között azzal is magyarázhatók, hogy a fõiskolákra jellemzõ képzés inkább a napi gyakorlatból - és nem annyira a tudományosan is - felkészült tanárokat feltételez. A fõiskolákon a legutóbbi idõkig nem indulhatott mesterképzés sem, így ezek az intézmények a magasan kvalifikált oktatók számára nem is tudtak szakmailag igazán vonzó alternatívát kínálni. A bolognai folyamat kiteljesedésével ez a helyzet is változik, közelebb kerülhetnek egymáshoz a cégek igényei és az oktatók ambíciói.

forrás: A cégek a Corvinusra esküsznek


Bejelentkezés

Felhasználók

Összes regisztrált tag: : 10324
Utolsó tag: svdori
Ebből online: 0
Ma regisztrált : 0 felhasználó
Héten regisztrált : 0 felhasználó
Hónapban regisztrált : 0 felhasználó

Szavazások

Mi legyen még?