szombat január 19 , 2019
Text Size
   
Jegyzetek : 740 Összes letöltés : 94129

Automatikus utasszámlálás a BKV ZRt.-nél a BMF-KITT közremûködésével

Hírek - Szemezgetés

Az alábbi érdekes cikket a BMF-KITT oldalán (kitt.bmf.hu) találtam, érdekes olvasmány, és ezúton gratulál a BMF Jegyzetportál a sikeres kísérlethez, várjuk a további fejleményeket.

A BKV Zrt.-vel történt szakmai egyeztetések során felmerült a kötöttpályás közúti jármûveken történõ automatikus utasszámlálás iránti igény. Egy olyan rendszer, mely ezt a feladatot viszonylag nagy pontossággal meg tudja oldani, több terület felé szolgáltathat információt. Ilyen lehet a statikus illetve dinamikus menetrendtervezés, vagy egy zárt elektronikus jegyrendszernek az a modulja, mely a tényleges utasszámokat az érvényesített menetjegyekkel vagy bérletekkel összeveti. Fejlettebb jegyrendszerrel rendelkezõ városi közlekedési társaságok utóbbi rendszerekkel az illetéktelenül utazók számát 5-6% körüli értékre tudják csökkenteni. Ez az érték egyben meg is határozza egy automatikus utasszámláló rendszerrel szemben támasztott pontossági követelményt. Buszokon a feladat viszonylag könnyen megoldható a légrugó nyomásának mérésével, majd a nyomásból számított össztömegbõl már becsülhetõ az utasok száma. A kötöttpályás jármûveken légrugók hiányában ez az út nem járható. A piacon kapható megoldások általában közvetlenül az utasokat próbálják megszámolni. Ez történhet fénysorompókkal, taposószõnyegekkel stb. A budapesti jármûkihasználtság mértéke olyan magas (legalábbis azokon a járatokon, ahol kifejezetten érdekes az utasok megszámlálása), becslést tud adni az utasszámra. A kísérleteket mintegy energiát mértük illetve értékeltük ki. és emellett a fel- és leszállás sem szabályozott, így a piacon található eszközök nem alkalmazhatóak. A mûszaki problémák mellett általában az utólagos beszerelésük is igen költséges. A tudásközpont a Knorr-Bremse Hungária Kft. jármûgyártói ismeretei alapján kidolgozott egy koncepciót, mellyel esetleg meg lehetne határozni a szállított utasok össztömegét, és mely nagy kihasználtság mellett kellõen pontos becslés alapjául szolgálhat az utasszám tekintetében. Mindehhez minimális ráfordítás, kizárólag a jármûvön mért jellemzõk és a pályaadatok lennének szükségesek. A koncepció lényege, hogy a jármû menetdinamikai, valamint a vontatási és energetikai adataiból a pálya ismeretében meghatározzuk a jármû aktuális tömegét. Ebbõl az utasok tömege egyértelmûen, a számuk átlagos számú utasnál megfelelõ pontossággal számítható. Az elv gyakorlati megvalósíthatóságát egy kísérlettel is szerettük volna alátámasztani, ezért a Knorr-Bremse Hungária Kft. a BKV Zrt.-vel közösen végrehajtott egy mérést. A BKV Zrt. a Szépilona kocsiszínt jelölte ki, mint a kísérletek végrehajtóját a közlekedési vállalat részérõl, illetve rendelkezésünkre bocsátott egy modernizált Tatra T5C5K típusú kétkocsis 56-os szerelvényt. A kísérletekre száraz, napsütéses idõben, 2007. július 12-én került sor. A jármû egy átalakított villamos, ahol a motorok vezérlése egyenáramú szaggatóval történik. A mérõrendszer felsze16 KITT ÉVES JELENTÉS 2007 relése után Moszkva tér és Hûvösvölgy végállomások között üresen kétszer közlekedett a mérõszerelvény. Ezután mindkét kocsira 4000–4000 kg súlyú homokzsákokat rakodtunk fel (a mérõszerelvény tömege üres menetek esetén 37 000kg). A rakott kocsival szintén két menet hajtottunk végre. A mérõmenetek alatt rögzítettük a mérõszerelvény egyik kocsijában a fedélzeti számítógép által a felsõvezetékbõl felvett valamint a segédüzemre fordított energiaértékeket is. A mérések folyamán kizárólag a gyorsításra és vontatásra fordított Két lépcsõben végeztük el a kiértékelést: elsõként a motorok által felvett villamosenergia, és jármû által teljesített mechanikai munka alapján a jármûszerelvény átlagos hajtómû hatásfokát állapítottuk meg. Az átlagolt hatásfok, a motorok által felvett villamosenergia, valamint az egységnyi tömegre integrált mechanikai munka ismeretében a villamos tömege (üres szerelvény esetén), illetve a szállított utas tömege (rakott szerelvény esetén) kiszámíthatóvá vált. A kiértékelés során minden egyes megállóhelytõl a következõig a hatásfok, illetve a felvett és a fajlagos leadott energia alapján a szállított tömeg kiszámítását is elvégeztük. A végállomáson a teljes menetet összegeztük és a statisztikai jellemzõket is kiszámítottuk. Az egyes megállóközökben mért, illetve ezek kiértékelésébõl nyert eredmények elég nagy eltérést mutatnak (max. ±13-14%-os). Az összegzett adatok kiértékelése már sokkal kisebb hibát mutat (max. ±3%). Ezek az eltérések valószínûsíthetõen a felhasznált helyszínrajz pontatlanságából erednek. A teljes szakaszra összegzett adatok hibája már megegyezik a problémakijelölésnél megfogalmazott pontossági igénnyel. A kísérlet egyértelmûen igazolta a koncepció mûködõképességét. Külön ki kell emelni, hogy ez a módszer növekvõ jármûkihasználtság mellett, valamint sík terepen egyre pontosabb 50%-os terheltség mellett végeztük Moszkva tér és Hûvösvölgy végállomások között, hegyi pályán. Egy üzemi körülmények között mûködtethetõ rendszer a fent felvázolt, majd egy jármûkísérlet keretében igazolt elv alkalmazásával megvalósítható. A megvalósításnak az ipari kivitelen és az adott jármûtípusokhoz történõ illesztésen túl meg kell oldania a jármû, illetve pályához történõ automatikus ígazítást, a paraméterek automatikus optimalizálását. Ez a fejlesztési kísérletek segítségével a paraméter-beállítási eljárást pontosítjuk. feladat már jelen kutatási eredmények alapján is megkezdhetõ, de minden bizonnyal segítheti a termékkel szemben támasztott követelmények tisztázását, ha további Rendkívül biztató, hogy jelen jármûkísérlet kapcsán vizsgált átalakított T5C5K típusú Tatra villamosokba beépített fedélzeti számítógép által mért energiaértékek tökéletesen felhasználhatóak, tehát ilyen típusú vagy más hasonló mérõrendszerrel felszerelt villamosokba további mûszer beszerelésére már nincs szükség. Összefoglalásként megállapítható, hogy a vontatási energiaméréssel az utasok száma jól becsülhetõ. A szállított utasok tömege a két végállomás között jó pontossággal, egyes állomásközökben kielégítõ pontossággal számítható.

 

Akit érdekel a teljes év értékelõ cikk, itt elolvashatja. 


Bejelentkezés

Felhasználók

Összes regisztrált tag: : 10324
Utolsó tag: svdori
Ebből online: 0
Ma regisztrált : 0 felhasználó
Héten regisztrált : 0 felhasználó
Hónapban regisztrált : 0 felhasználó

Szavazások

Mi legyen még?