szombat január 19 , 2019
Text Size
   
Jegyzetek : 740 Összes letöltés : 94129

Gyanú maradt a kartellvád a HM-ben

Hírek - Szemezgetés

Tárgyaláson kívül kénytelen volt megszüntetni a vizsgálatot a Gazdasági Versenyhivatal hét­fõn a Synergon informatikai Nyrt., a HP Magyarország Kft., valamint az Atigris Zrt. ellen. A cégvezetõik és munkatársainak megtalált e-mailjei valószínûsí­tették, hogy a vállalkozások összejátszottak egy a honvédelmi tárca 2003-as számítástechnikai beszerzése során, azon­ban a tárcánál idõközben eltûn­tek a beszerzéssel kapcsolatos dokumentumok. Pontosabban: a minisztérium nem tudott ér­demi felvilágosítást adni, arra hivatkozva, hogy a „többszöri átszervezés és nyugállományba vonulás következtében a be­szerzés során érdemben eljárt személyek már nincsenek a HM állományában".

 

Az elõzetes versenyhivatali vizsgálat során meghallgatott minisztériumi fõhivatalnok ta­núvallomásából kiderül: a mi­nisztérium a nyolcezer Micro­soft-licenc beszerzésére nem írt ki külön tendert, illetve a zooi õta teljesítõ HP-tõl és Számalktól (amelyek szerzõdé­sét felmondták) nem kért be ár­ajánlatot. Csupán arról értesítette 2003 szeptemberében a Synergont, hogy õt választotta a beszerzés fõvállalkozójának. Azt javasolták a társaságnak, hogy a HP-t „helyismerete mi­att" vonja be alvállalkozónak. A Synergon munkatársainak leve­lezése arra utal, mintha a ku­lisszák mögött zajló alku során a HP elfogadta volna a kész helyzetet, lemondva a zooi-es szerzõdésben biztosított jogai­ról, és a nyereség feléért alvál­lalkozóként betársult volna a Synergon mellé. A korábbi al­vállalkozó Atigris-Számalk így kimaradt az üzletbõl..

A dokumentumok híján azonban a Versenyhatóság azt sem tudta kétséget kizáróan megállapítani, hogy a HP és a Synergon által egyeztetett szer­zõdés, illetve a különféle meg­állapodások a HM döntése elõtt vagy után születtek - holott a két cég levelezésé erre utal. A GVH indoklása szerint így a cé­geknél a kartellvád nem áll meg, azonban a tárca magatar­tása „versenyjogi aggályokat vet fel" - igaz, ez a versenytörvény szerint a bíróság hatáskörébe tartozik.

Lapunk kérdésére a honvé­delmi tárca úgy nyilatkozott: tudomásul veszi a GVH határo­zatát. Mint állítják, az eljárásnál minden segítséget megadott a tárca, „a fellelhetõ iratanyagot maradéktalanul rendelkezésre bocsátotta". A minisztérium belsõ vizsgálata során tapasz­talt hiányosságok miatt ez év ja­nuár i-jétõl a közbeszerzési el­járásokat a HM egy új szervezete, a Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség bonyolítja le.

Szerzõ: Batka Zoltán

Forrás: www.nol.hu

Bejelentkezés

Felhasználók

Összes regisztrált tag: : 10324
Utolsó tag: svdori
Ebből online: 0
Ma regisztrált : 0 felhasználó
Héten regisztrált : 0 felhasználó
Hónapban regisztrált : 0 felhasználó

Szavazások

Mi legyen még?