szombat január 19 , 2019
Text Size
   
Jegyzetek : 740 Összes letöltés : 94129

Közelre drágább, messzebbre olcsóbb a vasút

Hírek - Szemezgetés

Csak átlagosan emelte 17 száza­lékkal viteldíjait május 1-jén a MÁV. Az utasok többsége a ta­rifarendszer átalakítása óta en­nél nagyobb, akár harminc szá­zalékot meghaladó drágulást is érzékelhet a rövidebb utazások­nál. Cserébe a hosszabb távo­kon átlag alatti áremelkedést, az ötszáz kilométernél is hosszabb vonatozásra vállalkozók árcsök­kenést tapasztalhatnak.

 

Összeállítói is nehezen tudták követ­ni, hogyan változik május 1-jén a vas­úti tarifarendszer. Annyi látszott biz­tosnak: a helyközi autóbuszok és a vonatok jegyárainak kiegyenlítése, az utazási kedvezmények átalakítása, valamint a MÁV és a Volán jegyárai­nak meghatározásánál használt kilo­méterrendszer egységesítése átlago­san 17 százalékos drágulást hoz a vo­nattal utazóknak. Az 50 kilométernél rövidebb szakaszok árazásánál hasz­nált io kilométeres helyébe lépõ öt kilométeres díjlépcsõ pedig a meg­tett úttal arányosabbá, így méltányo­sabbá teszi a jegyárakat. A pénztárak­nál átélt meglepetések miatt azonban az utasok öröme mégsem felhõtlen.

A legkellemetlenebb meglepetés azokat érte május i-je után, akik rövid utazásra váltottak vonatjegyet. Csak kisebb felszisszenést okozhatott, hogy a Kelenföld és Érd felsõ közötti 16 kilométerért a MÁV másodosztá­lyon, teljes áron, a korábbi 230 forint helyett már 300 forintot kér egy útra - igaz, ez is 30,4 százalékos áremelést jelent. Nehezebben nyelik le viszont a keserû pirulát azok, akik Gödöllõrõl utaznak a fõvárosba. A 36 kilométeres egyszeri utazásért az állami vasút 33 százalékkal többet számláz, ami 150 forinttal drágítja a korábbi 450 forin­tos teljes árú menetjegyet, a munkába járás költsége viszont a havi  18-ról 24 ezer forintra nõtt. Igaz, ennek nagy részét a munkáltatónak kell állnia.

Nem jártak sokkal jobban a Tatabányáról Budapestre uta­zók sem: a 64 kilométeres vo­nalon 820 forint helyett 1050 forintba kerül a teljes árú jegy.

Az utazási kedvezmény­rendszer megváltozásával a diákoknak extrán drágult a vasút, ha nem épp az iskolájuk és az otthonuk közti utat teszik meg. Maradva a Tatabánya ­Budapest példánál: a 90 száza­lékos kedvezményû diákjegy 84 helyett 105 forintba kerül, a havi tanulói bérlet 3360 helyett 4200 forintba. Ám, ha nem a la­kóhelyre utaznak, már „csak" az egyetemisták 67,5 százalé­kos kedvezményét élvezik, azaz több mint duplájára emel­kedett számukra a jegy ára.

Csaknem az átlagos mérték­kel, 16,6 százalékkal nõtt a Vác és Budapest között vonattal ingázók teljes jegyára, ami most 525 forint. A tanulók korábban 1760 forintos havi bérlete viszont 19,3 százalékkal kerül  többe. A dolgozók havi bérlete 18 helyett 21 ezer forint lett. Hasonlóan a tanulók jártak rosszabbul a Budapest-Pusztaszabolcs vonalon: itt a teljes árú 90 százalékkal, 900 forint­ra drágult, míg a tanulók bérle­téért 32 százalékkal kérnek többet a jegypénztárban.

Ezzel szemben aki hosz­szabb utazásra vált vonatje­gyet, az átlagosnál kevésbé jár rosszul. Budapest és Miskolc között például a másodosztályú jegy 13,9 százalékkal kerül  többe: 2440 helyett 2780 forint. A középiskolások tanulói havi bérletéért pedig 7,8 százalék­kal kérnek többet. Árát 10,2 ezer forintról 11,1 ezer forintra emelték. Igazán komoly össze­get a dolgozók havi bérletéért kér a MÁV ezen a 182 kilomé­teres vonalon. A borsodi me­gyeszékhely és a fõváros kö­zött utazók havi bérlete május­tól 97,6 ezer forint helyett 111 ezer forint - a munkáltató tá­mogatása nélkül. Valószínû azonban, hogy ilyen bérletet csak kevesen váltanak - a MÁV szerint legalábbis 200 ki­lométer feletti távolságra ez már nem jellemzõ.

A fõváros és Dombóvár között utazók 15,5 százalékkal fizetnek többet, a 299 kilométeres Budapest-Mátészalka másodosztályú élményvonato­zás pedig csak 8,8 százalékkal drágult - 3830 forintra. Akadnak azonban kivételek is. A Ke­leti és a Kelenföldi pályaudvar közötti alig négy kilométerre (a legrövidebb útra) szóló jegy eddig 120 forintba került, az új díjtáblázat 5 kilométeres öve­zetében is csak 125 forintot kell fizetni érte - de ez aligha érint tömegeket.

Igazán jól persze azok az utasok jártak, akik a MÁV leg­hosszabb vonalait akarják be­járni. Aki például arra veteme­dik, hogy vonattal indul útnak Rajkából Záhonyba, az az 527 kilométeres utazásért másod­osztályra 5500 forintért kapja meg a teljes árú jegyet. Koráb­ban ezért a zötykölõdésért há­rom százalékkal többet, 5660 forintot kellett fizetni.

Szerzõ: Kapitány Szabó Attila

Forrás: www.nol.hu 

­


Bejelentkezés

Felhasználók

Összes regisztrált tag: : 10324
Utolsó tag: svdori
Ebből online: 0
Ma regisztrált : 0 felhasználó
Héten regisztrált : 0 felhasználó
Hónapban regisztrált : 0 felhasználó

Szavazások

Mi legyen még?